Accurate hoogte Correcte diepte Realisme met de Visual Twin

Een afstudeerproject vol passie, ontwikkelingen en meer

Visual Twin

Ontdek een meeslepende kijk op Nederland

Mijn afstudeerproject, in samenwerking met medestudent Dirk van der Lep, omvatte de ontwikkeling van een instrument binnen Unreal Engine voor The Imagineers, een bedrijf gespecialiseerd in visualisaties en burgerparticipatie. Het doel was om visualisaties te integreren en een digital twin te creëren, met nadruk op maatschappelijke impact bij gebiedsveranderingen. Ons project streefde ernaar niet alleen relevant te zijn voor projectinitiatiefnemers, maar ook voor gewone burgers, en we combineerden onze expertise in User Interface/User Experience en development om dit te realiseren. Het eindresultaat is een indrukwekkend product dat technische innovatie en maatschappelijke betrokkenheid samenbrengt

Het project

Start 05-09-2022

Hoe is het onstaan en waarom

Als afstudeer project hebben Dirk van der Lep en ik besloten om de handen ineen te slaan. Dirk richtte zich op development, terwijl ik mij concentreerde op design. Ons doel was om een instrument binnen Unreal Engine te ontwikkelen en te onderzoeken hoe dit bijdraagt aan maatschappelijke impact in het kader van gebiedsveranderingen. The Imagineers waren enthousiast over ons voorstel en we zijn aan de slag gegaan met het afstudeerproject.

Data Analyse

Wat is er al en hoe kan het beter

Ondanks dat het inmiddels verouderd is, was het in het kader van de ontwikkeling van producten belangrijk om te begrijpen wat de huidige en potentiële concurrenten aanbieden op de betreffende markt. Hiervoor wordt een concurrentieanalyse uitgevoerd en specifiek gericht op het aanbod van Digital Twins. Met een concurrentieanalyse kan een bedrijf een duidelijker beeld krijgen van wat de concurrenten aan het doen zijn en mogelijke toekomstige strategieën anticiperen.

Het doel van deze concurrentieanalyse is om vast te stellen waar de Visual Twin van The Imagineers zich op de markt kan onderscheiden. Dit kan in aanmerking worden genomen bij het nemen van ontwerpbeslissingen tijdens de productontwikkeling.

De analyse van de concurrentiematrix laat zien dat er op het gebied van prijs en assortiment nog ruimte is voor verbetering bij de bestaande Digital Twins. Hierdoor biedt het voor The Imagineers de kans om hierop in te spelen.

  Argaleo Future Insight Qing The Imagineers
Klantgericht + ++ ++ ??
Prijs + ??
Kwaliteit ++ -+ + ??
Functies ++ + ??
Omgevingsgericht + ++ ??
Gebruiksvriendelijk ++ + ??
Assortiment + + ??

Data Driven

Het genereren van een wereld op basis van data

Voor Visual Twin was het essentieel om Nederland nauwkeurig op te bouwen op basis van realtime wereldgegevens.

Voor nauwkeurige gegevens, hebben we gebruik gemaakt van Cesium for Unreal. Cesium gaf ons de mogelijkheid om een gedetailleerde 3D-wereld op te zetten. Hierbij konden we onze eigen kaartlagen ontwikkelen en plaatsen.

Om de hoogte van de wereld correct weer te geven, heb ik een tool ontwikkeld die alle kaarten ophaalt van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In dit prototype hebben we ervoor gekozen AHN4 te gebruiken, aangezien AHN5 nog in productie was tijdens de ontwikkeling.

Het was ook van groot belang om nauwkeurige gebouwen in onze 3D-wereld te hebben. Met accurate hoogtegegevens en gebouwen konden we oplossingen ontwerpen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens en andere stedenbouwkundige tools.

Deze gedetailleerde gebouwen heb ik verkregen via 3DBAG. 3DBAG genereert 3D-gebouwen met nauwkeurige hoogte en daken door informatie van het Kadaster om te zetten in geometrische vormen.

UI & UX Design

Maak het gebruiksvriendelijk

Bij het creëren van de UI-stijl voor de Visual Twin, stond het centraal om een product te ontwerpen dat nuttig, makkelijk te gebruiken, wenselijk, herkenbaar, gemakkelijk te vinden en geloofwaardig is.

Er werden verschillende iteraties ontworpen en getest op basis van deze criteria, ondersteund door designprincipes uit de Universal Principles of Design, zoals Hicks Law, Jakob’s Law en Fitts Law. Deze iteraties werden ontwikkeld om keuzemogelijkheden te bieden aan de gebruikers.

Om de voorkeuren van de medewerkers van The Imagineers te peilen, werd een Google Forms enquête gehouden. De resultaten hiervan werden zorgvuldig geanalyseerd en dienden als leidraad bij het bepalen van de definitieve UI-stijl voor Visual Twin. De enquête zorgde voor een nauwkeurig inzicht in de voorkeuren van de medewerkers en hielp bij het creëren van een UI-stijl die aansloot bij de verwachtingen en voorkeuren van de interne gebruikers.

Hoe maken we dit beter?

Prototype UI en UX

Na het vaststellen van de definitieve stijl werd een Figma prototype ontwikkeld om de UI-stijl te visualiseren. Dit prototype werd verspreid onder de doelgroep voor feedback en om te bepalen of de stijl duidelijk en gebruiksvriendelijk was.

Om de functionaliteiten van het prototype volledig te testen, werd besloten over te stappen naar Unreal Engine voor een meer realistische 3D-ervaring. Dit was geïnspireerd door gesprekken met experts, waaronder Thomas Geurink, een docent gespecialiseerd in user interface en user experience. Dit besluit zorgde ervoor dat de testresultaten nauwkeuriger en nuttiger waren.

 

Usability Test

Binnen deze usability test werden specifieke doelen vastgesteld, waaronder het evalueren van navigatie door de 3D-wereld, het plaatsen van objecten en het algemene gebruik van de interface. Deze doelen waren gebaseerd op het behalen van een intuïtieve gebruikerservaring en het identificeren van sterke en zwakke punten.

De test werd uitgevoerd door middel van kwalitatieve methoden, waarbij testpersonen taken kregen om uit te voeren terwijl hun interacties werden geobserveerd en geregistreerd. De resultaten van deze tests leverden waardevolle inzichten op, waaronder positieve feedback over de gebruiksvriendelijkheid en suggesties voor verdere verbetering.

Met deze feedback werden laatste aanpassingen doorgevoerd, gericht op het optimaliseren van de navigatie-interface, het in- en uitzoomen, het plaatsen van objecten en het gebruik van de zoekbalk. Verbeteringen werden doorgevoerd in de snelheid, duidelijkheid en intuïtiviteit van de UI-elementen.

Demonstratie

Conclusie Visual Twin

In conclusie is de Visual Twin een veelbelovende technologie die bij kan dragen aan de verbetering van bedrijfsprocessen en participatie. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om complexe processen te simuleren en te analyseren, waardoor ze beter kunnen worden geoptimaliseerd in combinatie met burgerparticipatie. Door de groeiende interesse en het potentieel van Digital Twins, zal deze technologie zeker een belangrijke rol gaan spelen in de toekomstige industrie en bedrijfsontwikkeling.

De Visual Twin kan een tool zijn dat er voor zorgt dat burgers dichter bij ontwikkelingen betrokken kunnen zijn. Op deze manier krijgen mensen een beter beeld bij eventuele gebiedsveranderingen. Hierdoor is er ruimte voor participatie, gesprekken en meer!

© PEMYS 2024
nl_NLNL